Strona główna
 
 

Feniks Dom Handlowy

Informacje dla kontrahentówDane do faktur

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Feniks"

ul. Szewska 75/77

50-121 Wrocław

NIP: 896-000-26-05

REGON: 000987696

Spółdzielnia zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000165355

Konto bankowe: Bank ING 96 1050 1575 1000 0090 3050 2562

 

Kasa spółdzielni:

czynna w każdą środę i ostatniego dnia każdego miesiąca w godz. 12.30-14.30

 

Parking:

Dla kontrahentów posiadamy dwa wydzielone kopertą miejsca parkingowe od strony ul. Kurzy Targ.

 

ZARZĄD
tel. 71 377 18 02,

Prezes Zarządu - Jerzy Kraśniewski

 

SEKRETARIAT
tel. 71 377 18 02
 
fax. 71 344 59 32
 

 

DZIAŁ ORGANIZACYJNO - PRACOWNICZY
tel. 71 377 18 18
Kierownik
tel. 71 377 18 20

 

- prowadzenie rekrutacji

 

DYREKTOR HANDLOWY
tel. 71 377 18 14
DZIAŁ ZARZĄDZANIA SPRZEDAŻĄ
tel. 71 377 18 66
Kierownik
tel. 71 377 18 70

 

- negocjacje umów z dostawcami w branży spożywczej i przemysłowej

- koordynacja działań odnośnie najmu powierzchni biurowych i handlowych

- działania marketingowe i reklamowe

 

Dział Księgowo-Finansowy

Główny Księgowy
tel. 71 377 18 44
Kasa
tel. 71 377 18 28
 
Uzgodnienia sald
tel. 71 377 18 39
 
Płatności
tel. 71 377 18 52
 
Rozliczenia
tel. 71 377 18 58
 
Kierownik
tel. 71 377 18 51
 

 

- prowadzenie polityki księgowo-finansowej

 

DZIAŁ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNY
tel. 71 377 18 54
Kierownik
tel. 71 377 18 54

 

- koordynacja działań techniczno-remontowych

- zarządzanie administracyjne budynkami

 

ZESPÓŁ INFORMATYKÓW
tel. 71 377 18 61
Kierownik
tel. 71 377 18 60

 

- koordynacja działań informatycznych

 


DH Feniks 2010